“Denk niet dat de Guernica ooit iemand voor de Spaanse zaak gewonnen heeft, maar weet wel dat met dat ene schilderij iets wordt gezegd en begrepen waarvoor oneindig veel woorden nodig zouden zijn.”

- Jean-Paul Sartre - 

Theater is voor mij een hybride kunstvorm waarbinnen (bijvoorbeeld) toneel, video, filosofie en muziek samen kunnen komen tot één groter geheel. Hierdoor is het een juist middel om de complexiteit van een onderwerp aan het publiek te tonen. Als maker poog ik na intensief onderzoek, empathie te ontwikkelen voor de verschillende invalshoeken. In de hoop mijn eigen beeld van de werkelijkheid ter discussie te stellen en vervolgens de toeschouwer zover te verleiden om (ook) opnieuw te kijken. Niet om de mores van de mensheid te veranderen maar de breekbaarheid van het denken duidelijk te maken.


Zen Roorda
Illuster Figuur