Collectief

Op 17 juni 2013 is het theatercollectief Illustere Figuren opgericht. Illustere Figuren bestaat uit 6 mannelijke theatermakers uit het hoge noorden die hun bezieling halen uit het inspireren van mensen, hen te doen reflecteren op zichzelf en de maatschappij. Daarmee streven zij ernaar dat iedereen zich oprecht verhoudt tot de wereld om zich heen.
Zij willen dit bereiken door zich middels theater persoonlijk te verhouden tot een concept of thema en hun eigenzinnige energie, humor en sfeer op het toneel zetten.  

 

Zen Roorda

Tim Verbeek

Thomas van Ek

Raymond Muller

Joeso Peters

Joachim Rumke

 

Producties

In theaterseizoen (2014-2015) heeft Illustere Figuren drie producties gerealiseerd. De voorstelling De NS Zet Bussen In is een stuk rondom het thema (trein)suïcide, waarbij de makers onderzoek deden naar de rationele en emotionele processen van alle betrokkenen rondom een zelfdoding. Middels deze voorstelling werd getracht het taboe rondom deze beladen thematiek te doorbreken Deze eerste productie was ook een onderzoek naar de volwaardige integratie van videoprojectie en spel. De tweede productie De Zwarte Dief, is een voorstelling gemaakt vanuit een voorliefde voor fantasievolle en verbeeldingsrijke verhalen. Hierin werd de samenwerking binnen het collectief tussen verteltheater en live-video onderzocht. De derde productie Neem Me In, is een semi-autobiografische voorstelling waarbij Illustere Figuren de eerste stap zette richting illusionisme. Het vertelt het verhaal van een man die een connectie wil met de wereld om zich heen, zijn spiegelbeeld denkt daar echter anders over. De vierde productie Lone Wolves Blaffen Niet, toont Illustere Figuren een inzage in de psyche van een alleen handelende terrorist, de onvoorspelbaarheid van zijn actie en de directe gevolgen van een dergelijke ontwrichting op korte termijn. De makers zoeken naar de eenzame strijder in henzelf en wat hen weerhoudt van het plegen van een destructieve daad. Met deze voorstelling combineren de makers spel, live muziek en videoprojectie. De vijfde productie Als het Vuur maar Niet Dooft, is een korte verteltheatervoorstelling voor in de natuur waarbij live muziek wordt geïntegreerd met verteltheater. De zesde productie is Renault 4 - een Auto Biografie waarbij er een persoonlijke zoektocht is ondernomen naar de geschiedenis en levensloop van een Renault 4 Fourgonette uit 1968. De auto is het uitgangspunt, het resultaat is een persoonlijke voorstelling rondom vergankelijkheid, nostalgie, verlies, vriendschap en de zin van het leven.

Visie

Illustere figuren ziet theater als levendige broedplaats waarin acteurs en publiek zich elke keer opnieuw tot elkaar moeten verhouden. Binnen elke voorstelling wordt gezocht naar de rollen die de acteurs spelen en welke rol het publiek speelt. Theater waarin het publiek enkel als stilzwijgend, receptief collectief wordt aangenomen verliest zijn fundamentele waarde als live event. Volgens Illustere Figuren heeft theater de mogelijkheid om mensen zowel letterlijk als gevoelsmatig dicht op de huid verhalen te vertellen, beelden te tonen en ervaringen te geven. Daarnaast ziet Illustere Figuren binnen het theater de kans om empathie te ontwikkelen voor personages en situaties die mijlenver van ons af lijken te staan. Een voorstelling kan herkenbaarheid oproepen bij ogenschijnlijk onherkenbare personages. Het medeleven dat binnen een voorstelling gecreëerd kan worden door een heftige ervaring op het toneel neer te zetten, biedt de kans aan mensen om overstijgend te denken en voelen over zichzelf en anderen. Het collectief ziet het als een taak van de kunst om de toeschouwers niet alleen aan de ergste tekortkomingen van de maatschappij te herinneren, maar om nu en dan ook eens het vermogen van die samenleving te stimuleren om trots te zijn, veerkracht te tonen en hoop te koesteren.

 Doel

Illustere Figuren wil door middel van theatervoorstellingen mensen inspireren, hen doen reflecteren op zichzelf en de maatschappij. Daarmee streven zij ernaar dat iedereen zich oprecht verhoudt tot de wereld om zich heen.
Zij willen dit bereiken door zich middels theater persoonlijke te verhouden tot een concept of thema en hun eigenzinnige energie, humor en sfeer op het toneel zetten.
Het collectief poogt de toeschouwer te raken, na te laten denken over een bepaalde thematiek en uit te nodigen tot discussie. Niet alleen toneel en videokunst worden hiervoor ingezet maar alle velden van expertise van het zeskoppig collectief worden in de strijd gegooid om een hybride kunstvorm op de planken te zetten. Een plek waar toneel, muziek, filosofie, cabaret, illusionisme en performance art samen kunnen komen. Deze versmelting en botsing van theaterstijlen zorgt voor een speels karakter op het toneel en sleurt het publiek mee in een ervaring. De speelse en ongenuanceerde mannelijke sfeer die bij elke Illustere Figuren ontmoeting opborrelt, is wat de makers ten tonele brengen. Zo dragen zij spelplezier en natuurlijke oprechtheid uit. Een oprechtheid die men voelen wil als er belangrijke thema's worden aangesneden.

Hoewel de stijl ongenuanceerd is, wordt door het plegen van vooronderzoek meerdere kanten van eenzelfde onderwerp getoond aan het publiek. Zodat het publiek de nuances van het thema te zien krijgt. Op deze manier creëert Illustere Figuren begrip voor verschillende standpunten. Het doel van deze stijl is dat het publiek hun eigen beeld van de werkelijkheid ter discussie stelt en verder kijkt dan het persoonlijk lot. Het collectief wil het empathisch kader van de toeschouwer verbreden middels zelfkritische voorstellingen.

Stijl

De 7 mannen brengen een hoop energie, rauwheid, humor en diversiteit op het toneel. Diversiteit wat betreft theaterstijlen. Ieder lid van het collectief heeft een eigen theatrale voorkeursstijl; van episch verteltheater en filosofisch engagement, naar autobiografisch en performance arts tot videoanimatie en illusionisme. Hiermee is dé stijl van Illustere Figuren net zoals dé Nederlander volgens koningin Máxima: hij bestaat niet. Of nog niet. De samensmelting van al deze stijlen is op dit moment dé stijl van het collectief. Hiermee willen de leden opzoek naar een integratie en optimale samenwerking tussen de stijlen om langzaam een eigen Illustere-Figuren-stijl te ontwikkelen

Methode

Illustere Figuren maakt voorstellingen als volledig collectief en voorstellingen in wisselende samenstelling. De werkwijze van Illustere Figuren kenmerkt zich door het feit dat zeven theatermakers, met allen een eigen stijl en ervaring, samen een repetitieproces in duiken. Alle leden van Illustere Figuren hebben een inbreng in het proces en op deze wijze kan zowel artistiek als inhoudelijk een groot veld aan materiaal aangeboord worden. De synergie, ruwe humor en (on)gepaste baldadigheid van de zeven makers is authentiek en volgens het collectief het meest kostbare bezit. Dit past het collectief toe door vier maal per jaar een Illustere Figuren werkweekend te organiseren. In de werkweekenden onderzoeken de leden theatraal en inhoudelijk verschillende thematieken en werkwijzen. In drie dagen tijd werken de leden individueel, in groepen en als collectief aan materiaal. Elke dag is er een andere procesbewaker die de leiding heeft en keuze maakt uit het materiaal om te komen tot een kort stuk. Want aan het einde van het driedaagse proces is er een openbare presentatie waarna de leden met het publiek napraten. Deze weekenden zijn experimenteel en leveren een vruchtbare bodem voor nieuwe voorstellingen.

 

 

Noorden

De 7 mannen van het collectief komen allen uit het noorden van het land. Geboren, getogen, gewoond en gewerkt in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Het zien van een braindrain van jonge professionele theatermakers, vanwege opleiding en werk, maakt deze band alleen maar sterker. Voor het theatraal evenwicht in Nederland wil Illustere Figuren zich als collectief vestigen in deze 3 provincies, met als uitvalsbasis Leeuwarden.

Toekomst

Illustere Figuren houdt zich geen illusies voor door te denken dat het binnen één jaar een succesvol, goed draaiend en bekend theatercollectief is dat Nederland heeft veroverd. Dit ziet het collectief toch eerder als een tweejarenplan. De leden van het collectief zien elke productie als een onderzoek in samenwerking, professionalisering, discipline-integratie en ontwikkeling van een eigen stijl. Elk project, groot of klein, is een investering in de toekomst van Illustere Figuren. Het hebben van een lange adem, geduld en passie voor theater helpt de stichting stapje voor stapje Nederland te veroveren.