Stichting Illustere Figuren is officieel een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instelling of een instelling die op een andere manier bijdraagt aan het algemene nut. Voor het verkrijgen of behouden van de ANBI-status moet Illustere Figuren voldoen aan bepaalde voorwaarden.
Deze staan op deze pagina gepubliceerd:

Naam:                          Illustere Figuren
Bezoekadres:             Grote Buren 24 9005 PS Wergea
Postadres:                 Grote Buren 24 9005 PS Wergea
Telefoon:                    0622245261
E-mail:                         info@illusterefiguren.nl
K.v.K. Leeuwarden:   58159428
Fiscaal nummer:       852802001

Bestuur:
• Voorzitter: Marianne Hoekstra
• Secretaris: Marjan Houkes
• Penningmeester: Johan v.d. Berg

Doelstelling volgens de Stichting:

Illustere Figuren wil door middel van theatervoorstellingen tijdloze maatschappelijke onderwerpen op een actuele wijze aankaarten.
Het collectief poogt de toeschouwer te raken, na te laten denken over een bepaalde thematiek en uit te nodigen tot discussie. Niet alleen toneel en videokunst worden hiervoor ingezet maar alle velden van expertise van het vijfkoppig collectief worden in de strijd gegooid om een hybride kunstvorm op de planken te zetten.
Een plek waar toneel, muziek, filosofie, cabaret, illusionisme en performance art samen kunnen komen. Deze versmelting en botsing van theaterstijlen (en makers) zorgt voor een speels karakter op het toneel en sleurt het publiek mee in een ervaring. De speelse en ongenuanceerde mannelijke sfeer die bij elke Illustere Figuren ontmoeting opborrelt, is wat de makers ten tonele brengen.
Zo dragen zij spelplezier en natuurlijke oprechtheid uit. Een oprechtheid die men voelen wil als er belangrijke thema’s worden aangesneden.

zie verder de Statuten en Huishoudelijk regelement, op te vragen bij postadres.

Bestuur wordt niet beloond voor de activiteiten. De medewerkers worden per project betaald volgens de CAO theater, als Acteur Volunteer salarisschaal II, regel 22