In het klassieke boek van schrijver Cervantes voerde de ietwat verwarde ridder Don Quichot een strijd tegen klassieke windmolens. Nu, in 2023, brengt Illustere Figuren een Don Quichot die met zijn trouwe kameraad Sancho Panza zich verzet tegen een windmolenpark in Noord-Nederland. Het is een idealistische strijd waarin Don en Sancho vurig in gevecht zijn met de windturbines en de boeren op wiens land ze gebouwd worden.

Windmolens lijken toch een beeld van progressie te zijn. Maar volgens Don Quichot tasten ze zijn zo geliefde landschap en de flora en fauna aan. De gemoederen zijn ondertussen hoog opgelopen in het noorden; de bedreigingen blijven komen. “Op dat ogenblik kregen zij dertig windmolens in zicht, die daar staan in de velden, en zodra Don Quichot ze zag, zei hij tot zijn schildknaap: ‘het lot beschikt onze aangelegenheden boven al onze wensen; want zie vriend Sancho Panza, ginds doemen ons dertig geweldige reuzen op, met wie ik allen het leven zal ontnemen’.”

Een frontale botsing tussen een ideale droom en de harde realiteit, geïnspireerd op dat ene hoofdstuk uit Cervantes’ roman, u weet wel, met die windmolens.

Leeftijd: volwassenen
Spel: Tim Verbeek, Zen Roorda, Wytze Veenstra
Kostuum: Leoni Pirenne
Techniek: Wytze Veenstra
Speeldata en kaarten

Pressieprojecten: een maker stort zich gedurende twee weken op een actueel thema en maakt daar binnen deze geringe tijd een voorstelling van die voor publiek te zien is in ons eigen theatertje in De DOAS. Dit is zo’n pressieproject.