In De Weldoener onderzoekt Illustere Figuren het grijze tussengebied tussen goed en slecht, links en rechts, zwart en wit. In een poging de middenweg, de subtiliteit en het compromis op een voetstuk te zetten.

We hosten een talkshow, in de kerk, waarin we de polarisatie aan de kaak stellen.

In het jaar 716 kwam Bonifatius aan in Nederland. In de grofweg 40 jaar die volgden hervormde hij de kerk in het huidige Noord-West Europa. Daarnaast leidde hij de bekeringsmissie naar Friesche en Germaanse gebieden. In 754 werd hij ‘bij Dokkum vermoord’. 

Het beeld dat we hebben van de geschiedenis is niet altijd zoals het is geweest: historische gebeurtenissen die ons mens- en maatschappijbeeld hebben gevormd, blijken niet altijd de waarheid te zijn.

De zin ‘754; Bonifatius bij Dokkum vermoord’ is dan ook behoorlijk misleidend. Vele theorieën doen de ronde over hoe de heilige de dood vond.

In “De Weldoener” doen wij wat geen enkele historicus ooit zou durven doen; wij gebruiken Bonifatius als kapstok om onze eigen overtuigingen, meningen en zienswijzen te onderzoeken en om polarisatie te ontleden. We maken vergelijkingen tussen onze hedendaagse maatschappij en de middeleeuwse samenleving. Speuren naar historische feiten die richting geven aan actuele vraagstukken. 

Kan Bonifatius ons dwars door de eeuwen heen handvatten geven voor onze blik op een steeds meer polariserende samenleving?

Credits

Makers: Illustere Figuren

Deze voorstelling gaat in het najaar van 2022 in première.