De leeuw en tijger zijn misschien machtiger, maar een wolf treedt niet op in het circus.

Lone Wolves Blaffen Niet is een multimediale theatervoorstelling, waarin zes theatermakers van het collectief Illustere Figuren zich verhouden tot de oorzaken en gevolgen van lone wolf terrorisme.

Een lone wolf opereert alleen. Beïnvloed door een maatschappij of een ideologie ontsteekt er een gewelddadig vlammetje. Het enige wat er dan tussen gedachte en actie in staat is het geweten. Als iemand z’n voorgenomen actie voor zichzelf weet te rechtvaardigen is de stap naar handelen een hele kleine en heeft de maatschappij het nakijken.

Een groepsvoorstelling over de radicale eenlingen van de maatschappij.

Het collectief toont in dit stuk een inzage in de psyche van een alleen handelende terrorist, de onvoorspelbaarheid van zijn actie en de directe gevolgen van een dergelijke ontwrichting op korte termijn. De makers zoeken naar de eenzame strijder in henzelf en wat hen weerhoudt van het plegen van een destructieve daad. Met deze voorstelling combineren de makers spel, live muziek en videoprojectie.

Credits

Eindregie: Hanna van Mourik Broekman
Makers: Illustere Figuren
Regieassistent: Leoni Pirenne
Productie: Joran de Boer
Decoradvies: Douwe Ket
Lichtadvies: Koos de Vries
Geluidsadvies: Remko Smids
Inhoudelijk advies: Moraal R., Karel Hermans
Begeleiding en ondersteuning: Tryater, Grand Theatre Groningen, PeerGroup, Stadsschouwburg Groningen.

Mede mogelijk gemaakt door: Provincie Fryslân, BNG Cultuurfonds, Gemeente Leeuwarden, Stichting Woudsend Anno 1816, Stichting Het Nieuwe Stadsweeshuis, P.W. Janssen’s Friesche Stichting.

‘Hoe serieus het onderwerp ook, met een big smile zit ik in de zaal.’ De Moanne ‘Die lui hebben echt wel impact.’ *** Leeuwarder Courant