Onze aanvraag voor de stimuleringsregeling van Provincie Friesland is gehonoreerd. Dit geeft ons de mogelijkheid om pressieprojecten uit te voeren: 2 weken het experiment aangaan om aan het eind van die twee weken aan publiek te tonen in onze werkruimte in Leeuwarden.  Provincie Friesland: bedankt!